Aclaracions sobre sistemes FM i bucle magnètic en nens

Davant la demanda d’informació de pares, especialistes i Administració de forma creixent; dels inconvenients d’utilitzar bucles magnètics o sistemes de FM combinats amb bucles o laços inductius en l’entorn escolari la disposició en el dia d’avui de tecnología avançada, on el concepte que venim aplicant desde l’any 1987 (sistemes de FM) està cambian considerablement, consideram necessari aclarar determinades qüestions tècniques per les que avui en día se desaconsella l’ùs de sistemes de bucle magnètic en la població infantil.

 

Desde el nostre servei venim realitzan desde l’ añy 2002 investigació i asesorament damunt la utilizació de la tecnología de Sistemas de Freqüència Modulada en nens. Hem col.laborat amb entidats com el Departament d’ Educació de Catalunya i la Universidat de Alacant per a realitzar diferents estudis. Els resultats d’aquest treball poden consultarse a  http://www.phonak-pip.es/sistemas_fm.asp?idc=1

Pel que fa  a les característiques tècniques, actualment els sistemes de FM personals poden acoplar-se elèctricament (conectan el receptor a través de l’ entrada directa d’ audio del audiòfon o processador del implant coclear) o a través de un senyal electromagnètica (utilitzant un bucle inductiu).

En els sistemes simples l’ emisora transmet en FM i el receptor acoplat al audiòfon o processador del IC envía el senyal directament al audiòfon o processador del IC, en el cas c el senyal deu sufrir modificacions mínimas, inferiors a 2dB per a ser considerat un sistema transparent. En els sistemes combinats la emisora transmet en FM al receptor y aquest, a través de senyals electromagnètiques envía a través del bucle o llaç inductiu la senyal a la bobina telefònica del audífono o processador del IC. Està demostrat que la  conversió de senyals fa que el sistema perdi la transparència, aumentant la ganancia en freqüències centrals, inclus superant en ocasions els paràmetres òptims, i disminuint en freqüències greus i agudes lo que no la fa indicada per a pèrdues severes/profundes. A més, com pot comprobarse en la práctica, al colocar los audífonos o procesadores en el modo donde se activa la bobina d’ inducció el  transformem en un receptor de gran varietat d’ ondes electromagnètiques, lo que inevitablement agrega sorroll al sistema i es una font de queixes per part dels usuaris adults. Considerant que els nens petits en ocasions no son capaços de notificar quan estan rebent interferències se desaconsella l’ utilizació d’aquest tipus de sistema.

Per un altre banda, la individualitat en l’ ajustement  de sistemes de FM d’acord a les característiques de l’ impedància dels audiòfons i processadors dels IC és imprescindible per a asegurar que el  senyal de FM és superior a la que ingresa pels micròfons del sistema d’ amplificació primari. Aquest guany no pot ajustar-se en els bucles d’ inducció. En tot cas, l’ aument de volum de la FM és general i no permet la individualització per a cada oíde, el que és un inconvenient ja que no tots els nens necessiten el mateix guany per a cada oíde.

A cada una de les tres marques de IC del mercat i en cada un del seus models és imprescindible realitzar dites modificacions que en cap cas i en cap fabricant ve determinada individualment. Això va dur  en el seu dia, a la realització d’un estàndar d’ ajust de sistemes de freqüència modulada on es preten donar coneixement del grau d’ avantatge que cada receptor ha d’utilizar depenen del model d’ Implant Coclear. L’ajustament ha de ser necessariament individualizat, i el benefici ha de ser  comprovat de forma particular a cada nen. En el cas de no realització d’aquestes comprobacions a la adaptació dels sistemes de FM, es compromet el bon resultat de qualsevol dels sistemes de freqüència modulada, no estant subjecte a l’ equipamien o tecnología, sino al necessari ajust profesional.  La FM no s´ha de pensar com un simple amplificador o com una radio que s’ encen i l’ usuari la utilitza sense cap ajustement. Durant molts anys es va tenir concepció del sistema el que va dur  a almacenar equips comprats per la Administració ja que al no ajustar-se correctament no van otorgar cap benefici.

Per un altre part, en els darrers anys la tecnología ha avanzat de manera tal que s´ha millorat la capacidat de percepció de la parla en ambients de soroll en situacions on els sistemes de FM de guany fixe no van otorgar benefici si no era aïllant al nen del entorn, és a dir silenciant el micròfon del audiòfon o del seu processador.

Està comprovat que quan el soroll ambient supera els 60 dB SPL –cosa molt freqüent a l’ aula escolar- un sistema de FM ajustat a un guany fixe disminuex significativament el seu rendimient.
Els sistemes de guany dinàmic incrementen el seu volum automàticament davant l’augment  de soroll de fons otorgant major intel.ligibilitat que els  de guany fixe. Aquesta tecnologia està disponible desde l’any 2007 només a través de la tecnologia Dynamic FM. Cal destacar que tant les emisores com els receptors d’aquesta tecnologia son compatibles amb emisors i receptors de tecnologia de guany fixe.

En els col.legis on  hi ha diversos nens amb  sistemes de FM la limitació en la quantitat de freqüències disponibles de l’ùs legal pot  ser un inconvenient. Per aquests  casos es recomana l’ùs dels sistemes ROGER que permeten la transmissió d’ audio de banda ampla fiable, ja no por sistema de FM, sinó per banda ISM de liure ùs. Aquest sistema garantitza l’ eliminació de les interferències ja que compta amb protocols adaptatius intel.ligents que cerquen constantment bandes lliures. El tiemps de retard és mínim –el que no passa amb la tecnologia estàndar de 2,4 GHz- i el sistema és de guany adaptatiu –incrementa el guany davant l’ augment del soroll de fons i no transmet cap senyal quan la persona que dur el micròfon no està parlant per el que s’ eliminen els  sorolls en el sistema.

 

Incloure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *