Archives Audiofon Balear

ComPilot Air II

L’emissor d’àudio de solapa
Per connectar els  Audiòfons mitjançans Bluetooth  a mòbils, Ipad i tot tipus de connexions amb aquesta  tecnologia.

Audiòfon Balear el teu centre auditiu | Audiòfon Balear

Cert tipus de medicaments poden produir pèrdua d’audició temporal o permanent.

A Estats Units, existeixen més de 200 medicaments  al mercat, tan de prescripció mèdica com de venta lliure, que poden produir pèrdua d’audició, segons la Asociació norteamericana de la  Parla, Llenguatge i Audició,  ASHA (sigles en inglès).

Els medicaments ototòxics que s’utilitzen per a tractar infeccions greus, cáncer i enfermetats de cor poden causar pèrdues d’audició. Aquests fàrmacs solen prescriure a persones majors que habitualment prenen més medicaments durant més temps.

La pèrdua d’audició produïda per un medicament es deu a que el fàrmac danya les cèl.lules sensorials de la cóclea del oíde intern

Eines imprescindibles per a l’adaptació protèsica

Audiòfon Balear el teu centre auditiu | Audiòfon Balear

Els centres auditius que disponem d’ eines sofisticades d’ audiologia podem avaluar la localització, morfología y presència o ausència de hiperacusa, amb  l’objetiu de dur a terme un adequat pronòstic protèsic en l’adaptació de audíòfons amb securetat.

.