Contacta amb els nostres centres
captcha Introdueix el següent codi
Per a enviar és necessari acceptar el consentiment informat*


Consentiment informat
Les dades que ens facilitis s’incorporaran i seran tractades en un fitxer de dades propietat d’Audiòfon Balear, C.B., des d’ara Audiòfon Balear, degudament inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat d’atendre la present relació. Aquestes dades són confidencials i d’ús exclusiu d’Audiòfon Balear, responsable del fitxer i amb domicili en c/Rei Sanç 9 · 07704 Palma de Mallorca · Balears · Espanya. Si ho desitges, pots accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-te al tractament d’aquestes dades mitjançant un escrit dirigit a l’adreça anteriorment citada.